Pacientka se bude divit jaké poměry panují v ordinaci